Kalite ve Çevre Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Gelişen teknoloji ve müşteri tarafından yöneltilen farklı ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, kalitesi yüksek etkili çözümler sunmak ve ürün portföyümüzü genişletmek. Tedarikçi ve müşterilerimiz ile kurumsal iletişim kurarak, güvenilir ve etkili bir şekilde çalışma sistemi oluşturmak, ilişkilerimizi desteklemek ve geliştirmek. Tedarikçi ve müşterilerimize hizmet sağlarken, tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymak. Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru bir şekilde anlayıp, en etkili şekilde çözüm üreten güvenilir bir firma olmak. Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek, satış öncesi ve satış sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. Sunduğumuz tüm hizmetleri, politikamız doğrultusunda dokümantasyonu öğrenmiş, süreçleri doğru ve etkin bir şekilde yöneten, hedeflerimizi uygulayabilen nitelikli çalışanlarımız ile gerçekleştirmek. Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için, insan odaklı yaklaşım ile gelişimlerini destekleyen eğitim programları düzenlemek ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gereken kaynakları sağlamak. Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek ve tüm süreçlerimizdeki verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek seviyeye yükseltmek. Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir firma olmak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ:

İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentileri ile Müşteri memnuniyetini esas alarak, sürdürdüğümüz hizmet faaliyetlerinde, çevreye verilebilecek olumsuz etkileri en aza indirmeyi, Faaliyetlerimizin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara ve diğer gerekliliklerine uyacağını, Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alacağımızı, Çevre yönetim çalışmalarımızı ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığımız çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştireceğimizi, Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyip bunları azaltacağımızı, Çalışanlara; çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştireceğimizi,

AR&GE Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin kimya alanındaki konumu ile doğru orantılı olması, kimya sektörüne özellikle Ar-Ge ve inovasyon alanında ciddi yatırımlar yapılması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. POLURE, yenilikçi vizyonu ve sektöre öncülük eden yaklaşımlarıyla Ar-Ge yatırımları ile rekabet gücünü artıran bir kurum olmuştur.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.