Şartlar ve Koşullar

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Bu, ("siz") ile "POLURE" arasında Siteyi kullanımınızla ilgili yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır.. "Siz", ister en az 18 yaşında olması gereken gerçek bir kişi, ister bir tüzel kişi olsun, bu Kullanım Koşullarına ("Şartlar") tabi olan tüzel kişiyi ifade eder.

Bu Koşullar diğer dillere çevrilebilir, ancak İngilizce ve yabancı çeviri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda geçerli dil Türkçe'dir.

K.V.K.K Aydınlatma metni için aşağıdaki linke tıklayın.

https://polure.com/c/kvkk

Gizlilik kurallarımız için aşağıdaki linke tıklayın.

https://polure.com/c/gizlilik-politikasi

I. Tanımlar
II. Genel kullanım
III. Garantiler
IV. Sorumluluğun Sınırlandırılması
V. Sonlandırma ve Genel Şartlar

I. Tanımlar

"polure" Söve, Bordür, Korniş, Sütun....... gibi farklı kategorilerde 3D modellere sahiptir. ve 800'den fazla iç ve dış dekorasyon ürünü.

  II. Genel kullanım

  1. Siteye Genel Lisans
   1. Yetkisiz kullanım. Site'yi veya 3D_Products'ı yetkisiz bir şekilde kullanmanız durumunda, "POLURE", hesabınızı sonlandırabilir ve bu sözleşme veya kanun veya hakkaniyet çerçevesinde polure'in hak kazandığı diğer ceza, zarar, kayıp ve kazançların peşine düşebilir. Sitenin aşağıdaki kullanımları açıkça yasaktır:
    1. Size açıkça lisans verilmediği sürece, bir satır içi bağlantı, çerçeve kullanmak veya etrafında başlıklar veya URL'ler oluşturmak veya Siteyi ticari amaçlarla herhangi bir şekilde yeniden paketlemek;
    2. Siteden herhangi bir filigran, telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimini gizlemek veya kaldırmak;
    3. Sitede madencilik yapmak, bilgisayar korsanlığı yapmak, araştırmak, örümcek ağı oluşturmak, taramak veya kazımak ya da indeksleme, önbelleğe alma veya toplama dahil olmak üzere benzer şekilde veri toplamak veya çıkarmak (manuel veya robotik);
    4. Kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik veya türev çalışmalar yapma;
    5. Herhangi bir kullanıcının deneyimine müdahale etmek (veya müdahale edebilecek herhangi bir faaliyette bulunmak);
    6. Teknik güvenlik açıklarını test etme veya herhangi bir güvenlik önlemini veya erişim kısıtlamasını aşma;
    7. Siteyi işe alım amacıyla kullanmak; veya
    8. Gönderen tarafın izni olmadıkça, Site ile ilişkili özel veya yarı özel olarak iletilen herhangi bir bilgiyi herhangi biriyle paylaşmak. Örneğin, size özel bir mesajda veya yarı özel bir forumda gönderilen bilgileri alıp herkese açık hale getiremez veya herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamazsınız.
  2. Tarafınızdan Gönderilen Materyal. "POLURE", Site'yi kullanırken gönderdiğiniz hiçbir materyalle ilgili olarak herhangi bir mülkiyet veya sorumluluk iddiasında bulunmamaktadır. Bu bölüm, herhangi bir foruma, bloga veya Stock Media Ürününe ("forumlar") herhangi bir yazı, görüntü veya veri göndermeniz veya tüketmeniz için ek kurallar belirler..
   1. "POLURE" yapıcı eleştiriyi memnuniyetle karşılar. Ancak, 3B veya ilgili konularda yapıcı, profesyonel diyaloğa aykırı hiçbir şey YAYINLAMAZSINIZ.
   2. Herhangi bir iletişim bilgisini veya herhangi bir kişinin kişisel bilgisini ifşa eden, saklayan veya toplayan herhangi bir şeyi o kişinin izni olmadan GÖNDEREMEZSİNİZ.
   3. Küfürlü, taciz edici, tehdit edici, zararlı, yanlış, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde, pornografik, ırkçı veya müstehcen herhangi bir şeyi hiçbir şekilde YAYINLAMAZSINIZ.
   4. Diğer ürün veya hizmetler için spam veya reklam YAYINLAMAZSINIZ. Birden fazla hesaptan YAYIN YAYINLAMAZ, kesintiye uğratamaz, alevlendiremez, kışkırtamaz veya tekrarlayan veya konu dışı yorumlarda ısrar EDEMEZSİNİZ.
   5. Siteye nasıl ve ne göndereceğiniz konusunda tamamen sorumlusunuz ve makul bir şekilde ve en iyi muhakemenizle hareket edeceksiniz.
   6. Herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, yok etmek veya sınırlamak için tasarlanmış yazılım virüsleri veya başka herhangi bir bilgisayar kodu, dosya veya program içeren herhangi bir şey YAYINLAMAZ veya bunlara bağlantı YAYINLAMAZSINIZ.
   7. Herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal eden veya herhangi bir yasayı, kuralı veya yönetmeliği ihlal eden herhangi bir şey YAYINLAMAZ veya bunlara bağlantı YAYINLAMAZSINIZ.
   8. Özel tartışma forumları veya veri raporları gibi bir Site kullanıcı hesabının erişmesini gerektiren başka bir yerde bilgileri yeniden YAYINLAMAZSINIZ.

  III. Garantiler

  "POLURE"i taahhüt, beyan ve taahhüt etmektesiniz:
  1. Bu sözleşmeyi akdetmek ve gerçekleştirmek için tam hak, güç, yasal kapasite ve yetkiye sahipsiniz, bunu yapmak için gereken herhangi bir üçüncü taraf onayını aldınız ve herhangi bir Satın Alma işleminden önce bağımsız hukuk danışmanı arama fırsatınız oldu.
  2. Bu sözleşmenin hükümleri dışında Siteyi kullanmayacaksınız.

  IV. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  1. Site “olduğu gibi”, “mevcut olduğu gibi” ve “tüm kusurlarıyla birlikte” sunulmaktadır. "POLURE", Site'nin kullanışlılığı, kalitesi, uygunluğu, doğruluğu, belirli bir amaca uygunluğu, ihlal edilmemesi, satılabilirliği veya kozmetik nitelikleri hakkında hiçbir beyan, garanti, şart veya garanti vermemekte ve doğruluğunu veya garantisini vermemektedir. ölçümler, ağırlık, dayanıklılık, dayanıklılık, malzemeler, genel fiziksel özellikler, mevzuata uygunluk, diğer mühendislik veya inşaat özellikleri dahil olmak üzere Site ile ilişkili spesifikasyonların eksiksizliği.
  2. Bilgisayar virüslerinden kaynaklanan hasarlar da dahil olmak üzere, Siteyi kullanmanız nedeniyle bilgisayar sisteminizde meydana gelen herhangi bir hasar için bilgisayar sistemlerinize ve ağınıza gelebilecek herhangi bir zararın tüm riskini üstleniyorsunuz.
  3. Yasaların izin verdiği ölçüde, "POLURE" doğrudan, dolaylı, cezai, özel, tesadüfi, sonuç olarak ortaya çıkan veya örnek niteliğindeki zararlardan (iş kaybı, gelir, kar, itibar, kullanım, veri, elektronik ortamda aktarılanlar dahil) sorumlu tutulamaz. "POLURE"e daha önceden bilgi verilmiş olsa veya makul olarak öngörebilmiş olsa dahi, Siteden kaynaklanan veya Site ile bağlantılı olarak ortaya çıkan siparişler veya diğer ekonomik çıkarlar), her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın, ister sözleşmeye aykırı olsun, ister sözleşmeye aykırı olsun veya olmasın. haksız fiil (ihmal dahil). Herhangi bir yargı yetkisinin doğrudan, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediği ölçüde, önceki sınırlama veya hariç tutmanın bölümleri geçerli olmayabilir, ancak bu tür yargı alanlarında uygulanabilir olan en geniş ölçüde yorumlanmalıdır.
  4. Makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir iddia veya talep karşısında "POLURE" ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, hissedarları, memurları, direktörleri, acenteleri, lisansörleri, lisans sahibi, tedarikçileri, ittifak üyeleri, diğer ortakları, çalışanları ve temsilcilerini tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz. , Siteyi ve gönderdiğiniz herhangi bir materyali kullanımınızdan kaynaklanan veya bu nedenle herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılan.

  V. Sonlandırma and Genel Şartlar

   1. Tüm anlaşma. "POLURE" ile Royalty Free Lisansı, Yayıncılık Sözleşmesi veya diğer kurumsal lisanslar gibi karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya vardığınız ek yazılı lisans sözleşmeleriniz olmadığı sürece, bu sözleşme sizinle "POLURE" arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur. Kurumsal lisanslar, ek ücret karşılığında ek korumalarla birlikte sunulur. "POLURE", bu sözleşme ile ilgili herhangi bir değişiklik, ekleme, varyasyon veya ek imzalı form sunmamaktadır. Yetkili bir "POLURE" temsilcisi tarafından yazılı olarak yapılmadıkça ve imzalanmadıkça, bu sözleşmede yapılacak hiçbir değişiklik bağlayıcı olmayacaktır.
   2. Sonlandırma; Malzeme İhlali Bu Koşulları veya "POLURE" ile ilgili diğer geçerli politikaları veya sözleşmeleri ihlal etmeniz, "POLURE"in herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın "POLURE"in Siteye erişiminizi sonlandırmasına neden olabilir. Siteyi kullanmayı bırakarak bu Koşulları istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Bu Koşulların herhangi bir esaslı ihlalinin "POLURE"e onarılamaz bir zarara yol açacağını ve bunun için tazminatın yetersiz bir çare olacağını ve bu nedenle, "POLURE"in kanunen mevcut olan haklarına ve çözüm yollarına ek olarak, "POLURE"in adil Böyle bir ihlalin meydana gelmesi durumunda, hem ihtiyati tedbir hem de kalıcı tedbir dahil olmak üzere yardım. "POLURE" böyle bir ihtiyati tedbir talebinde bulunursa, tahvil veya başka bir menkul kıymetin kaydedilmesine ilişkin her türlü gereklilikten feragat edersiniz.

  1. Atama. "polure.com", iflas, birleşme, iktisap, polure'in varlıklarının tamamının veya büyük ölçüde tamamının müteakip bir sahibine veya işletmecisine satışı veya benzeri durumlar dışında, size bildirimde bulunmaksızın bu sözleşme kapsamındaki haklarını devredemez. Bu sözleşme kapsamındaki haklarınızı, polure'in makul olmayan bir şekilde alıkonulmayacak olan önceden yazılı izni olmadan devredemezsiniz.
  2. İngilizce. Bu sözleşme başka dillere çevrilebilir, ancak İngilizce bu sözleşmenin resmi dilidir ve İngilizce versiyonu ile diğer herhangi bir versiyon arasındaki herhangi bir ihtilafta, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

  This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.